Lost Umbrellas, een fotoproject

Marjon, mijn lief, partner en, naast toegewijd verpleegkundige, ook getalenteerd fotograaf, heeft sinds enige tijd een eigen website

Life as I see it, heeft ze als titel gekozen, en dat is precies wat je er vindt: foto’s van allerlei situaties, levende onderwerpen en objecten die om een of andere reden haar aandacht trekken. Het is háár manier om de wereld vast te leggen, en die wereld vervolgens aan haar visie te onderwerpen.

Wie kijkt met Marjons ogen, ziet hoe mooi en ontroerend de wereld vaak is. Een bezoek aan haar website is als een uitstapje naar een plek waar voor somberheid geen plaats is.

Tussen de collecties vindt de oplettende bezoeker ook het Lost Umbrella Project. Wie Marjon volgt op Facebook kent het al, en heeft er zelfs wellicht een bijdrage aan geleverd.

Onlangs heeft ze zich als ‘beeldjager’ met dit project aangemeld voor MOTI, het Museum of the Image, met onderstaande tekst.


Blijkbaar was 8 mei 2012 een natte, winderige dag.  Op die dag fotografeerde ik 7 kapotgewaaide en achtergelaten paraplu’s.  De kapotgewaaide paraplu’s worden achteloos achtergelaten of misschien woedend weggekwakt . Soms in een vuilnisbak gepropt, maar vaker in flarden daar achtergelaten waar hij het loodje heeft gelegd.

Die dag viel me op hoeveel paraplu’s zomaar op straat liggen. Soms echt geheel vernietigd en soms met 1 kapotte balein. Mijn blik werd vanaf die dag gevangen door het soms dramatische beeld van de achtergelaten plu.

Mei 2012 was de start van wat nu een fotoverzameling  is van ruim 700 ‘lost umbrellas’. Ik fotografeerde de paraplu’s met mijn iphone en plaatste ze op mijn facebookpagina. Langzaam maar zeker haakte mijn facebookvrienden en vrienden van vrienden aan, zij stuurde mij foto’s van door hen gespotte lost umbrellas en nu bestaat er een groeiende internationale  verzameling.

714 lost umbrellas, gevonden in 88 plaatsen op de wereld, in 24 landen op 6 continenten.

De weggegooide plu staat voor mij symbool voor de wegwerpmaatschappij.  Een kapotte paraplu is een wegwerpartikel dat zonder verder na te denken gedachteloos weggegooid wordt.  In deze verzameling krijgen deze  paraplu’s toch een beetje het eeuwige leven.